Hala namiotowa

Klasyfikacja środków trwałych (kśt) jest nierzadko przyczyną wielu niejasności dla przedsiębiorców. Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego hala namiotowa nie jest budynkiem ani budowlą. Czym więc jest i jaką posiada stawkę amortyzacji?

Wbrew pozorom nie jest łatwo raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcje namiotowe to budynki, budowle czy obiekty tymczasowe. Wynika to ze stosowania zróżnicowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałów przy budowie hali. Aby hale namiotowe prawidłowo opodatkować podatkiem od nieruchomości, należy szczegółowo przeanalizować zarówno przepisy prawa, jak i stan faktyczny.

Hala namiotowa – budynek, budowla czy tymczasowy obiekt budowlany?

Brak jednolitości w orzeczeniach nie pomaga podatnikom w jednoznaczny sposób zakwalifikować hali namiotowej do właściwej kategorii. Ze względu na to, że namiot nie jest na stałe związany z gruntem, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, hali namiotowej nie można uznać za budynek. Zgodnie z orzecznictwem hala namiotowa nie jest również budowlą.

W rozumieniu prawa budowlanego i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych hala tymczasowa (czyli niezwiązana z gruntem i nieposiadająca fundamentów) nie jest ani budynkiem, ani budowlą. Z tego powodu jako obiekt tymczasowy nie jest objęta podatkiem od nieruchomości.

Hala namiotowa – jaka grupa KŚT?

Hala magazynowapowinna być wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu przyjęcia hali do użytkowania (jeśli przewidywany okres wykorzystywania jest dłuższy niż 1 rok). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, obiekty tego typu należy klasyfikować do grupy 806.

W tej grupie znajdują się obiekty niezwiązane z gruntem, jednak zostały wydzielone dwie podgrupy środków trwałych:

  • Grupa 806, w której znajdują się między innymi kioski, baraki, budki, domy campingowe itp.
  • Grupa 8, do której zalicza się inne środki trwałe, na przykład narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Konstrukcje namiotowe, które nie są kioskiem, barakiem ani innym obiektem wymienionym w grupie 806, są więc zwykle klasyfikowane do grupy 8. Taka klasyfikacja jest niezbędna, aby określić odpowiednią stawkę amortyzacji.

Namiot handlowy – stawka amortyzacji

Określenie właściwej stawki amortyzacji dla hali namiotowej jest kolejnym ważnym krokiem przy wprowadzaniu namiotu do użytkowania. W tej kwestii istotny jest przewidywany czas eksploatacji hali, który nie może przekraczać 5 lat. Ten czas wynika z okresu trwałości materiałów, które zostały wykorzystane do produkcji hali namiotowej.

Aby określić odpowiednią stawkę amortyzacji dla hali namiotowej, należy skonsultować się z wykwalifikowaną księgową. Na podstawie właściwych informacji księgowa będzie mogła określić, czy planowana do zakupu hala jest obiektem, który kwalifikuje się do wskazanej stawki amortyzacyjnej.