Osoba do kontaktu (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Lokalizacja inwestycji - Miejscowość (wymagane)

  Dodatkowe informacje

  Szerokość Hali - X: (wymagane)

  Wysokość Hali - Y: (wymagane)

  Długość Hali - Z: (wymagane)

  Rodzaj pokrycia dachu: (wymagane)

  Rodzaj pokrycia ścian: (wymagane)

  Liczba bram: (opcjonalnie):

  Rodzaj bramy/bram:

  Liczba drzwi (opcjonalnie):

  Liczba okien (opcjonalnie):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie w celu korzystania z prowadzonej przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. usługi polegającej na wycenie planowanej inwestycji. Zapoznałam/em się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych klientów Administratora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie na potrzeby kontaktu w sprawie przyszłych procesów inwestycyjnych. Zapoznałam/em się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych klientów Administratora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r.- RODO (Dz.U. UE L Nr 119, s.1) oraz ustawą z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr.144, poz. 1204 ze zm.).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r.- RODO (Dz.U. UE L Nr 119, s.1) oraz ustawą z 16. 07. 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr.171, poz. 1800 ze zm.).

   Osoba do kontaktu (wymagane)

   Telefon kontaktowy (wymagane)

   Adres e-mail (wymagane)

   Lokalizacja inwestycji - Miejscowość (wymagane)

   Dodatkowe informacje

   Szerokość Hali - X: (wymagane)

   Wysokość Hali - Y: (wymagane)

   Długość Hali - Z: (wymagane)

   Rodzaj pokrycia dachu: (wymagane)

   Rodzaj pokrycia ścian: (wymagane)

   Liczba bram: (opcjonalnie):

   Rodzaj bramy/bram:

   Liczba drzwi (opcjonalnie):

   Liczba okien (opcjonalnie):

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie w celu korzystania z prowadzonej przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. usługi polegającej na wycenie planowanej inwestycji. Zapoznałam/em się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych klientów Administratora.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie na potrzeby kontaktu w sprawie przyszłych procesów inwestycyjnych. Zapoznałam/em się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych klientów Administratora.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r.- RODO (Dz.U. UE L Nr 119, s.1) oraz ustawą z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr.144, poz. 1204 ze zm.).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez 4Tech Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r.- RODO (Dz.U. UE L Nr 119, s.1) oraz ustawą z 16. 07. 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr.171, poz. 1800 ze zm.).