Zastanawiasz się, czy można postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia? Dowiedz się, czy w 2023 roku trzeba uzyskać taki dokument na budowę wiaty 50 lub 70 m². Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych kłopotów. Budynki gospodarcze to funkcjonalne obiekty, które mogą służyć m.in. jako miejsca do przechowywania narzędzi ogrodniczych lub opału. Bez względu na to, do czego chcesz go wykorzystać, poznaj najważniejsze zagadnienia związane z tym, jak wybudować budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia a przepisy prawa

Ustawy: Prawo budowlane, o transporcie kolejowym oraz z dnia 9 maja 2023 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia i zgłaszania budowy w przypadku jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o nieskomplikowanej konstrukcji, które są związane z produkcją rolną, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 150 m²Ważne jest także to, że taki obiekt nie może przekroczyć 6 m szerokości rozpiętości konstrukcji oraz 7 m wysokości. Przepisy prawa określają także wymóg stawiania obiektów, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (lub działkach).

Kto może postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia? Może to zrobić każdy właściciel ziemi, gdyż przepisy nie określają, że musi być on rolnikiem. Aby wywiązać się z wymogów, trzeba jednak pamiętać o tym, aby taka konstrukcja była związana z produkcją rolną. W tym zakresie przepisy także nie są precyzyjne. Dzięki temu budynek gospodarczy może być np. miejscem do przechowywania środków produkcji rolnej, czyli nasion oraz sadzonek. Mimo dużej swobodny legislacyjnej trzeba uważać, aby budowa budynków gospodarczych nie stała się samowolą budowlaną, gdyż grożą za to wysokie kary finansowe.

Budynek gospodarczy 70 m² bez pozwolenia 2023 – jakie dodatkowe zmiany zostały wprowadzone?

Jak już wiesz, aktualne przepisy dopuszczają budynki gospodarcze przeznaczone na cele rolnicze o powierzchni większej niż 70 m² do maksymalnie 150 m bez pozwolenia na budowę oraz zgłaszania takiego przedsięwzięcia. Okazuje się jednak, że od 3 czerwca 2023 roku w trybie uproszczonym na działce można także wznieść większy budynek.

Zmodyfikowane przepisy określają jasno, że możliwe jest wzniesienie bez pozwolenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m²Maksymalne wymiary takiej budowli to 7 m wysokości i 7 m szerokości. W takim przypadku niezbędne jest jednak zgłoszenie budowy obiektu.

Budynek gospodarczy 50 m² bez pozwolenia — czy to możliwe?

Budynek gospodarczy związany z produkcją rolną może być zdecydowanie większy niż 50 m². Co jednak w przypadku, gdy chcesz postawić taką konstrukcję na inne cele? Budynek gospodarczy, który ma być np. drewutnią czy miejscem do przechowywania różnych przedmiotów, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m² możesz postawić bez uzyskiwania pozwolenia. W takiej sytuacji niezbędne jest jednak zgłoszenie budowy. Pamiętaj także o tym, że na każde 500 m² nieruchomości możesz wybudować maksymalnie dwa takie obiekty. Jeśli planujesz budowę budynku gospodarczego o powierzchni 50 m² lub większej, to musisz przestrzegać procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia.

Budynek gospodarczy do 70 m² bez pozwolenia — jakie może pełnić funkcje?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków gospodarczych określa, że za taki obiekt uważa się ten, który jest przeznaczony do:

  • niezawodowego wykonywania prac warsztatowych,
  • przechowywania środków produkcji rolnej, sprzętu i płodów rolnych,
  • przechowywania materiałów, narzędzi służących mieszkańcom budynku zamieszkania zbiorowego, obiektu mieszkalnego lub rekreacji indywidualnej.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia może więc pełnić funkcję magazynową i służyć do przechowywania różnych rzeczy związanych z produkcją rolną.

Budowa budynku gospodarczego a minimalna odległość od granic działki — to musisz wiedzieć

Przepisy prawa budowlanego określają nie tylko powierzchnię budynków gospodarczych, którą mogą mieć, aby nie trzeba było uzyskiwać pozwolenia, ale także minimalną odległość od granicy działki. Wynosi ona:

  • 4 m — gdy budynek gospodarczy jest zwrócony drzwiami lub oknami w stronę granicy (dotyczy to także okna dachowego),
  • 3 m — w przypadku ściany bez okna lub drzwi zwróconej w stronę granicy działki,
  • 1,5 m — jeśli obiekt jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien oraz drzwi co dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania terenu lub gdy działka jest wąska

Przestrzeganie tych zasad jest bardzo ważne, gdyż w przeciwnym razie narażasz się na kary finansowe.

Wiata — do ilu metrów bez pozwolenia na budowę?

Wprowadzona nowelizacja prawa budowlanego dotyczy nie tylko budynków gospodarczych, ale także wiat o prostej konstrukcji. Zgodnie z aktualnymi przepisami można postawić je bez uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, jeśli jest ona związana z produkcją rolną i ma powierzchnię zabudowy nie większa niż 150 m². Trzeba także pamiętać o rozpiętości konstrukcji, która nie może przekraczać 6 m oraz 7 m wysokości.

W przypadku wiaty o powierzchni zabudowy większej niż 150 m², ale mniejszej niż 300 m² konieczne jest zgłoszenie budowy. Tutaj także obowiązują maksymalne wymiary konstrukcji, która musi mieć maksymalnie 7 m wysokości oraz 7 m szerokości. Wytrzymałe i funkcjonalne wiaty o różnej powierzchni znajdziesz w ofercie firmy Fourtech.

Wiata bez pozwolenia — to warto wiedzieć

Mimo że w przepisach prawa budowlanego wielokrotnie występuje pojęcie wiaty, to nigdzie nie ma jej oficjalnej definicji. Jednak przyjmuje się, że jest to lekka konstrukcja oparta na słupach, która ma dach. Aby obiekt mógł być nazywany wiatą, nie może być obudowany ze wszystkich lub z większości stron. Najważniejszym elementem konstrukcyjnym są słupy, które trwale wiążą obiekt z gruntem.

Znowelizowane przepisy dotyczące możliwości budowy wiaty bez pozwolenia oraz zgłoszenia dotyczą wyłącznie obiektów przeznaczonych na cele rolnicze. Oznacza to, że planując postawienie konstrukcji, która ma np. pełnić funkcję garażu, trzeba kierować się innymi wytycznymi. Zgodnie z nimi nie trzeba spełniać żadnych wymogów formalnych w przypadku, gdy powierzchnia wiaty jest nie większa niż 35 m². Na działkach, na których znajdują się budynki mieszkalne oraz tych przeznaczonych na cele budowlane, konstrukcja może mieć do 50 m²Jeśli planujesz postawienie większej wiaty, wiąże się to z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

Taką konstrukcję możesz także postawić na działce niezabudowanej. Jeśli nie obowiązuje na niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to niezbędne jest uzyskanie dokumentu o jej przeznaczeniu na cele mieszkaniowe. Może to być m.in. decyzja o warunkach zabudowy. Dzięki niej możesz postawić wiatę do 50 m² bez zgłaszania. Pamiętaj, że na każde 1000 m² powierzchni działki możesz postawić maksymalnie dwie takie konstrukcje.

Nie tylko wiata z pomieszczeniem gospodarczym bez pozwolenia — co jeszcze można zbudować?

Od 3 czerwca 2023 roku na podstawie zgłoszenia i bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, można postawić obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki w formie naziemnych silosów na materiały sypkie. Ich maksymalna pojemność to 250 m³, a dopuszczalna wysokość wynosi 15 m. Jest to duża zmiana, gdyż wcześniejsze przepisy dopuszczały możliwość postawienia silosu do 30 m³ i nie wyższych niż 7 m.

Warto również wiedzieć, że znowelizowane prawo budowlane pozwala na budowę na zgłoszenie obiektów służących do przechowywania zboża. Ich pojemność nie może przekroczyć 5000 ton. Muszą być w całości usytuowane w granicach administracyjnych portów morskich, czyli w Gdańsku, Szczecinie, Gdyni i Świnoujściu.

Budynek gospodarczy z wiatą bez pozwolenia a kary za samowolę budowlaną — co trzeba wiedzieć?

Jak już doskonale wiesz, postawienie budynku gospodarczego lub wiaty jest możliwe bez uzyskania pozwolenia oraz konieczności zgłaszania tylko w określonych przypadkach. Jeśli planujesz skorzystać z nowych przepisów dotyczących obiektów związanych z produkcją rolną, to musisz pamiętać, że taka decyzja wiąże się z możliwością kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli okaże się, że budynek nie spełnia wymogów, czyli nie jest związany z produkcją rolną, to trzeba liczyć się z wysokimi karami finansowymi, a także koniecznością rozbiórki obiektu.

Należy pamiętać także o tym, że podczas kontroli organ, który ją przeprowadza, może stwierdzić, że obszar oddziaływania budynku wykracza poza granice działki, co także jest niezgodne z przepisami prawa. W takiej sytuacji obowiązują kary za samowolę budowlaną. Jest to związane z tym, że zapisy można interpretować w różny sposób, a wszystko zależy od kontrolera.

Zarówno budynek gospodarczy, jak i wiata, to funkcjonalne obiekty, które mogą przydać się na każdej działce. Możesz przechowywać w nich różne sprzęty czy wszystko to, czego potrzebujesz. Jeśli zdecydujesz się na postawienie takiego obiektu, wybierz trwałe rozwiązania. W ofercie Fourtech znajdziesz stalowe wiaty o różnym przeznaczeniu. Sprawdź, czy są to produkty spełniające Twoje oczekiwania.