Zastanawiasz się, czy można uzyskać dotację na halę? Z pomocą przedsiębiorcom i rolnikom przychodzą fundusze unijne oraz rządowe programy wsparcia. Dotacja na halę to środki bezzwrotne, dzięki którym wybudujesz nowe przestrzenie magazynowe lub produkcyjne. Sprawdź, jaki obiekt i za ile można wybudować z dofinansowaniem.

Dotacja na halę może pochodzić ze środków unijnych lub rządowych, oferowanych przedsiębiorcom i rolnikom. Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną pomocą finansową o charakterze uznaniowym. Ubiegając się o dotację, musisz najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Choć projekt i budowa nowoczesnej hali jest procesem szybszym i mniej kosztownym niż postawienie budynku murowanego, wciąż wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jeśli możesz ograniczyć koszty inwestycji, warto skorzystać z dedykowanej dotacji. Wystarczy znaleźć odpowiedni program wsparcia, sprawdzić, czy Twoja firma lub gospodarstwo spełnia określone w regulaminie programu lub konkursu kryteria i złożyć wniosek o dofinansowanie. Sprawdź, gdzie szukać informacji o nowych naborach, jakie hale można wybudować z dofinansowaniem w 2023 r. i komu przysługują największe ulgi.

Dotacje dla rolników i przedsiębiorców – gdzie szukać informacji?

Głównym źródłem informacji na temat dotacji dla rolników oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw są rządowe strony internetowe, z portalem gov.pl na czele oraz serwisem funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie znajdziesz dane, dotyczące dotacji unijnych na budowę hali magazynowej, produkcyjnej lub rolniczej w latach 2021-2027. Warto odwiedzać również portale: biznes.gov.pl, parp.gov.pl oraz witrynę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). O środki finansowe na budowę hali można starać się z programów ogólnopolskich oraz regionalnych. Ogłoszenia o starcie naborów publikują też branżowe media. Informacje o kredytach technologicznych oraz przeznaczonych na innowacje znajdziesz zaś na stronach internetowych banków komercyjnych. O poziomie dofinansowania dowiesz się z regulaminu konkursu przyznawania środków. Warto wiedzieć, że dotacje na halę w 2023 roku pochodzą przede wszystkim ze źródeł unijnych, a z oferowanego wsparcia finansowego mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, wokół której skupia się ich działalność. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć, zanim wystąpisz o dotację na halę produkcyjną lub magazynową.

Hala z dotacją – co warto wiedzieć?

Z reguły w konkursach i programach wsparcia dla przedsiębiorców oraz rolników nie ma obostrzeń, dotyczących rodzaju hali, jeśli jej budowa wiąże się z rozwojem lub wzrostem innowacyjności firmy. Hala z dotacją może być zatem obiektem magazynowym lub produkcyjnym o konstrukcji zarówno stalowej, jak i aluminiowej. Warto w tym przypadku skorzystać np. z kredytu na innowacje technologiczne, udzielanego przez kilkanaście polskich banków komercyjnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kredyt technologiczny różni się od zwykłych kredytów tym, że jest dotowany z Funduszy Europejskich. Otrzymaną dotację trzeba zaś przeznaczyć na częściową spłatę zaciągniętego w banku zobowiązania. Dzięki temu kredytobiorca może bez ryzyka wdrożyć kosztowną innowację, ponosząc przy tym jedynie część wydatków. Planowana innowacja może wiązać się z takimi wydatkami, jak:

  • zakup patentów, licencji, know-how, wszelkiego rodzaju projektów technicznych,
  • zakup maszyn, narzędzi i oprogramowania,
  • budowa lub zakup nieruchomości,
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Jak widzisz, realizacja inwestycji technologicznych wiąże się nie tylko z zakupem i wdrożeniem nowej technologii, dzięki której możliwe jest wytwarzanie nowych lub ulepszonych towarów, procesów lub usług, ale również z zapewnieniem odpowiednich warunków produkcji, w tym z budową hal produkcyjnych lub magazynowych.

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę hali dla rolnictwa?

Zastanawiasz się, jak uzyskać dotację na halę dla rolnictwa? W 2023 r. ARiMR ogłosiło dwa nabory wniosków o wsparcie dla rolników. Z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać do 60 tys. zł na budowę lub wyposażenie silosów. Nawet do 600 tys. zł wsparcia na modernizację gospodarstw można z kolei uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Obszar pomocy D. dotyczy inwestycji, związanych m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji i zmianą profilu gospodarstwa. W praktyce oznacza to działania, które obejmują zarówno zakup nowych maszyn, urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak i budowę lub remont, połączony z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystanych do produkcji rolnej.

Podsumowując, uzyskanie dotacji na budowę hali wiąże się zazwyczaj z wykazaniem chęci do wdrożenia zmian, wynikających z potrzeby podniesienia innowacyjności przedsiębiorstwa lub gospodarstwa. W ten sposób, jako beneficjent bezzwrotnych środków finansowych, masz możliwość reagować na bieżąco na zachodzące na rynku zmiany. Zaufaj doświadczeniu firmy Fourtech, kiedy na horyzoncie pojawi się możliwość budowy nowoczesnych hal produkcyjnych i magazynowych dla Twojego biznesu. Specjalizujemy się w projektowaniu i realizowaniu inwestycji w zgodzie z wymogami instytucji rządowych i unijnych.