podatek

Hala namiotowa to specyficzna konstrukcja, co wywołuje wiele wątpliwości w kwestii jej opodatkowania. Czy należy się rozliczać tak jak za stawianie budynku? Może hala to budowla lub obiekt tymczasowy? Jaki podatek należy zapłacić, stawiając halę namiotową? Spróbujmy nieco rozjaśnić tę kwestię.

Hala namiotowa a Prawo budowlane

Kwestię podatków od nieruchomości określa w Polsce Prawo budowlane. Ustawy odnoszące się do tego tematu wyróżniają trzy rodzaje obiektów:

  • budynki,
  • budowle,
  • obiekty tymczasowe.

O tym, jaki podatek dotyczy hali namiotowej, decyduje zakwalifikowanie go do jednej z trzech wymienionych wyżej grup. Okazuje się jednak, że prawo jest dosyć niejasne, a dotychczasowe orzecznictwo niespójne. Rozpatrzmy po kolei każdą z trzech możliwości.

Czy hala namiotowa to budynek?

Budynkiem określa się obiekt, który jest stale związany z gruntem. Musi posiadać dach i fundamenty. Ponadto z przestrzeni wydzielają go przegrody budowlane. Według Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2019 roku hala namiotowa może zostać uznana za budynek. Niemniej jednak musi ona spełniać powyższe warunki. Zdaniem sądu hala jest trwale związana z gruntem, jeśli jej odłączenie oznaczałoby istotną zmianę techniczną. Niewątpliwie hala jest wydzielona z przestrzeni przegrodami budowlanymi oraz posiada dach. Pozostaje jeszcze kwestia fundamentów. Niektóre hale je posiadają, inne są przytwierdzane do betonu za pomocą kotew. Jednak według sądu metoda przytwierdzenia do podłoża nie ma znaczenia. Wystarczy, że ciężar budowli jest przeniesiony na grunt i już można mówić o fundamentach. W przypadku, gdy hala namiotowa zostanie uznana za budynek, właściciel jest zobowiązany do opłacenia podatku od powierzchni użytkowej.

Budowla lub obiekt tymczasowy – do czego bliżej hali namiotowej?

Zgodnie z prawem budowlanym, za budowlę należy uznać obiekt, który nie jest budynkiem, ani też obiektem małej architektury, jednak jest obiektem budowlanym lub tymczasowym obiektem budowlanym. Czy kwalifikuje się do nich hala namiotowaW 2011 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można zaliczać do tej kategorii hal namiotowych. Wynika to z tego, że nie są wymienione w przepisach jako obiekty budowlane, ani też tymczasowe obiekty budowlane. Oznacza to, że hala namiotowa nie spełnia warunków do uznania jej za budowlę lub obiekt budowlany czy obiekt budowlany tymczasowy.

Podatek od hali namiotowej – czy trzeba go odprowadzać?

Jak wyżej wykazaliśmy, kwestia podatku od hali namiotowej jest skomplikowana. Czy trzeba go odprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, a każdą sprawę powinno się traktować indywidualnie. Wszystko zależy od stanu faktycznego. Trzeba wziąć pod uwagę, o jakiego rodzaju hali mowa. W naszej ofercie znajduje się mnóstwo różnych modeli, z ktore można zobaczyć pod tym adresem – https://www.fourtech.pl/pl/hale-namiotowe-stalowe/zastosowanie/. Część z nich z pewnością może zostać uznana za budynek. W takim przypadku trzeba odprowadzić podatek od powierzchni użytkowej. W innych sytuacjach, gdy hala namiotowa nie spełni warunków do uznania jej za budynek, nie ma obowiązku odprowadzenia podatku..