Pozwolenia na budowę hali magazynowej

Zanim przystąpimy do budowy hali magazynowej niezbędne jest uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa. Rodzaj i liczba zezwoleń uzależniona jest przede wszystkim od przeznaczenia hali. W przypadku obiektu użytkowanego do 120 dni nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie jego zgłoszenie odpowiedniemu organowi (po upływie 120 dni hala musi być zdemontowana bądź przemieszczona w inne miejsce). W sytuacji gdy hala ma być rozwiązaniem długotrwałym, konieczne będzie natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek w wydziale architektury właściwego starostwa powiatowego.

Zdobycie pozwolenia na budowę uzależnione jest od takich czynników jak:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – by ją uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek zawierający takie informacje jak powierzchnia zabudowy, przeznaczenie hali, warunki techniczne przyłączy mediów
  • pełnobranżowy projekt budowlany – uwzględnia on koncepcję zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny hali, konstrukcję instalacji elektryczny i sanitarnych, plan rozmieszczenia dróg, itp.