Jak działka pod budowę hali

Współczesne hale mogą mieć różne zastosowanie. Bardzo często mieszczą w sobie pomieszczenia produkcyjne biurowe czy rolnicze. W halach można także magazynować dowolne towary, często nawet takie, które wymagają stworzenia konkretnych warunków. Przed powstaniem podobnego obiektu konieczne jest jednak zaplanowanie jego lokalizacji. Jaka działka sprawdzi się najlepiej w takim przypadku?

Lokalizacja ma znaczenie

Lokalizacja działki, na której ma powstać hala, ma ogromne znaczenie. Jeśli planujesz stworzyć budynek typowo produkcyjny lub usługowy, konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego dojazdu do klientów lub potencjalnych dostawców. W przypadku niektórych typów obiektów istnieją również specjalne wymagania dotyczące odległości od osad ludzkich. Z tego powodu jeszcze przed zakupieniem działki należy sprawdzić obowiązujące normy oraz dojazd do niezbędnych punktów.

Stan prawny

Jeśli wiesz już, gdzie powinna znaleźć się dana hala stalowa lub murowana, konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego wybranej działki. Na niektórych terenach nie da się bowiem postawić konkretnych obiektów. Czasami na możliwość zbudowania hali o danym zastosowaniu wpływają także wymiary działki oraz ogólny plan zagospodarowania. Warto zorientować się w tej kwestii przed zakupem, ponieważ w przyszłości może okazać się, że postawienie obiektu na wybranym przez Ciebie terenie jest zupełnie niemożliwe ze względu na takie aspekty.

Działka inwestycyjna

Plan zagospodarowania terenu ma ogromny wpływ na możliwość postawienia hali na danym obszarze. Niektóre posesje są w nim oznaczone jako inwestycyjne, dzięki czemu pozwalają na wzniesienie podobnych obiektów bez występowania o decyzję o warunkach zabudowy do lokalnych władz. Przed wyborem terenu pod budowę warto zatem zapoznać się ze wszelkimi szczegółami na jego temat.

Działki inwestycyjno-przemysłowe w państwowej ewidencji gruntów są oznaczane jako:

  • tereny przemysłowe,
  • inne tereny zabudowane,
  • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Niezbędne media

Każda hala wymaga podłączenia konkretnych mediów, niezależnie od jej przeznaczenia. Jeśli znajduje się ona daleko poza miastem, czasami może pojawić się problem dotyczący podciągnięcia instalacji. Niektóre działki są już uzbrojone, dlatego pozwalają na znacznie szybsze rozpoczęcie prac niż w przypadku posesji bez dostępu do mediów. Konieczność przyłączenia wszelkich instalacji wydłuża czas robót, dlatego w sytuacji, gdy zależy Ci na błyskawicznym wzniesieniu hali, warto celować wyłącznie w tereny uzbrojone.

Kanalizacja deszczowa i problemy z prądem

Jeśli działka, na której ma powstać hala produkcyjna, przemysłowa lub magazynowa, nie ma dostępu do prądu, podczas podłączania mediów trzeba korzystać z tymczasowych źródeł zasilania. Takie działanie wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia z gminy, co również wiąże się z komplikacjami i wydłużeniem czasu realizowania inwestycji.

Problemy pojawiają się również w związku z tworzeniem kanalizacji deszczowej. Na większości działek takie rozwiązanie nie jest niezbędne, jednak w przypadku posesji typowo przemysłowych warto pomyśleć o podobnym systemie. Przygotowanie terenu pod budowę hali często wiąże się z intensywnym planowaniem, dlatego czasem dobrym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Wielkość działki

Przed wyborem konkretnej posesji należy upewnić się również, że planowany typ hali zmieści się na jej obszarze. Niektóre posesje są zbyt małe, by pomieścić budynek oraz ciągi komunikacyjne. Czasami istnieje opcja połączenia dwóch działek, jednak wiąże się to z koniecznością załatwiania wielu formalności. Z tego powodu często lepiej postawić na zbyt duże tereny pod budowę, które w późniejszym czasie pozwolą na poszerzenie działalności zamiast inwestować w mniejsze posesje.

Warunki geotechniczne a budowa hali

Wybór terenu pod budowę hali powinien uwzględniać również warunki geotechniczne. Na niektórych obszarach ziemia jest bowiem zbyt wilgotna, by stawiać na niej ciężkie, duże obiekty. Z tego powodu przed zakupem działki warto przeprowadzić badania hydrogeologiczne, które pozwolą na wykrycie ewentualnych trudności z eksploatacją gotowego budynku.