Wiata rolnicza to świetna alternatywa dla tradycyjnego murowanego budynku. Ma ona szerokie zastosowanie także w rolnictwie. Może służyć do wielu celów, dlatego zakup i montaż takich konstrukcji jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Dowiedz się, czy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, aby postawić taką wiatę na działce rolnej. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak wybudować ją zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Czym jest wiata rolnicza?

Warto zacząć od określenia tego, czym dokładnie jest wiata. Ustawa o prawie budowlanym nie zawiera jednoznacznej definicji takiej konstrukcji, ale pojawia się ona w tym dokumencie wielokrotnie. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że wiata nie jest budynkiem. Podstawowe cechy to:

  • lekka konstrukcja,
  • słupy, które podtrzymują dach i trwale wiążą wiatę z gruntem,
  • brak ścian (lub maksymalnie dwie).

Wiaty można podzielić ze względu na konkretne zastosowanie. Jednym z rodzajów tych konstrukcji, jest budowla rolnicza. Zazwyczaj pełni ona funkcję magazynu na surowce, a także na sprzęt rolniczy. Jej zastosowania są praktycznie nieograniczone.

Zanim rozpoczniesz budowę wiaty rolniczej, musisz wiedzieć, że stawianie jakichkolwiek obiektów na działce rolnej lub leśnej wymaga wcześniejszego wyłączenia jej z produkcji rolnej (lub leśnej). Niezbędne jest także sprawdzenie, czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wiata bez pozwolenia dla rolnika — jaką może mieć powierzchnię?

Jeszcze do niedawna każdy, kto chciał zbudować wiatę na maszyny rolnicze bez pozwolenia, musiał przestrzegać przepisów prawa budowlanego, które określały, że taki obiekt nie może przekroczyć 50 m² powierzchni zabudowy. Dotyczyło to wiat stawianych na działkach, na którym znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak od 3 czerwca 2023 roku dużo się zmieniło w tej kwestii.

Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także ustawy – Prawo budowlane i ustawa o transporcie kolejowym zniosły wymóg uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania wiaty lub budynku gospodarczego o prostej konstrukcji i maksymalnej powierzchni zabudowy wynoszącej 150 m². Maksymalna wysokość konstrukcji wynosi 7 m, a jej dopuszczalna rozpiętość – 6 m.

Prawo budowlane dopuszcza więc, że wiata rolnicza bez pozwolenia może być wzniesiona przez każdego właściciela działki. Niezbędne jest jednak, aby taka konstrukcja była związana z produkcją rolną. Może więc służyć m.in. do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu. Jeśli zdecydujesz się na budowę bez pozwolenia, to musisz pamiętać, aby spełniała ona swoją funkcję. W przeciwnym razie zostanie potraktowana jako samowola budowlana.

Wiata dla koni bez pozwolenia — jaką może mieć powierzchnię zabudowy?

Jak już wiesz, powierzchnia zabudowy wiaty rolniczej bez pozwolenia oraz zgłoszenia może mieć maksymalnie 150 m². Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś postawił większą konstrukcję, która będzie np. przeznaczona dla koni. Wspomniane ustawy umożliwiają bowiem budowę wiaty o powierzchni do 300 m² poprzedzoną zgłoszeniem do odpowiednich organów administracyjnych. Oznacza to, że na taką konstrukcję także nie potrzebujesz pozwolenia na budowę.

Przepisy prawa nie określają także materiału, z którego powinna być zbudowana wiata. Oznacza to, że ta decyzja należy do inwestora. Zdecydowanie najtrwalsze są konstrukcje stalowe. Wyróżniają się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także negatywny wpływ warunków atmosferycznych. Tego rodzaju produkty znajdziesz w ofercie firmy Fourtech.

Budowa wiaty na zgłoszenie — o czym trzeba wiedzieć?

W każdym przypadku, gdy pozwolenie na budowę wiaty nie jest konieczne, zamiast projektu budowlanego do wniosku o zgłoszenie musisz dołączyć dokumentację techniczną. Powinna ona zawierać m.in. rysunki i szkice z rzutami budynku, a także jego usytuowaniem wraz z odległością od granicy działki. Musisz również przygotować oświadczenie o tym, że jesteś właścicielem nieruchomości, na której ma zostać wybudowana wiata.

Bardzo ważne przy budowie wiaty jest także znalezienie odpowiedniego miejsca na posesji, na której stanie konstrukcja. Teoretycznie może zostać ona usytuowana w każdym jej miejscu, jednak niezbędne jest zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki. Wiata musi się znaleźć co najmniej 3 m od sąsiadującej nieruchomości, a także 7 m od okien budynku. Trzeba także pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od boisk sportowych i placów zabaw.

Wiata z pozwoleniem na budowę — kiedy trzeba się o nie ubiegać?

Jeśli planujesz postawić wiatę rolniczą większą niż 300 m², to będziesz potrzebować pozwolenia na budowę. Taki obowiązek mają również inwestorzy planujący montaż takiej konstrukcji w miejscu publicznym oraz w przypadku, gdy będzie ona oddziaływała na sąsiednie działki, które mają innych właścicieli. Wtedy niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Musi on zawierać m.in.:

  • plan zagospodarowania przestrzennego,
  • aktualne warunki zabudowy, jakim powinny odpowiadać budynki,
  • projekt budowlany,
  • dokumentację przeciwpożarową i sanitarną.

Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wynosi zgodnie z prawem 65 dni. W praktyce może on być znacznie dłuższy, jeśli np. złożona dokumentacja okaże się niekompletna.

Budowa wiaty rolniczej to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowej przestrzeni do magazynowania różnych rzeczy. Dzięki nowelizacji przepisów można postawić taką konstrukcję bez zbędnych formalności. Trzeba tylko pamiętać o spełnieniu konkretnych wymogów. Jeśli szukasz niezawodnych konstrukcji, które są łatwe i szybkie w montażu, sprawdź ofertę firmy Fourtech.