podatek

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności decyduje się na postawienie na swoim gruncie hali namiotowej. W związku z tym, kwestia opodatkowania hal namiotowych już od wielu lat budzi niemałe kontrowersje. Co więcej, na próżno szukać w tym temacie jednej konkretnej odpowiedzi ponieważ zarówno opinie organów podatkowych, jak i orzeczenia sądów administracyjnych są często rozbieżne.

Rodzaje obiektów budowlanych

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, każdy istniejący obiekt budowlany musi zaliczać się do jednej z trzech kategorii:

· Budynek

· Budowla

· Obiekt małej architektury

Konstrukcja hal namiotowych nie pozwala na zaliczenie ich do kategorii budynków, ani do kategorii obiektów małej architektury. Budynek bowiem, zgodnie z prawem budowlanym, to obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także posiadający fundamenty i dach. Z kolei obiekty małej architektury są z reguły niewielkie, jak na przykład piaskownica, huśtawka, czy śmietnik.

Rozbieżność opinii w sprawie hal namiotowych

W myśl przedstawionej powyżej zasady, hala namiotowa musi zatem zostać automatycznie zakwalifikowana do kategorii budowli, od których również należy odprowadzać podatek od nieruchomości. Budowla bowiem, na mocy definicji zawartych w prawie budowlanym, to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, na przykład wolno stojące maszty antenowe lub zbiorniki, a także lotniska, mosty i tunele.

Czy tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą?

Inwestorzy wielokrotnie kwestionowali już zasadność automatycznego przypisania hal namiotowych do kategorii budowli. Ustalono zatem, że hala namiotowa może zostać zakwalifikowana do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. Obiekty tymczasowe, zgodnie z Prawem budowlanym, przeznaczone są do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziane są do przeniesienia w inne miejsce bądź do rozbiórki, a także nie są trwale połączone z gruntem, na przykład za pomocą fundamentów. Niemniej, za tymczasowe obiekty budowlane uznaje się raczej mniejsze namioty, które rozstawia się na straganach lub targowiskach, a nie duże hale namiotowe służące na przykład jako magazyn.

Jakim obiektem jest zatem hala namiotowa?

W Prawie budowlanym słowa „budowla” oraz „obiekt małej architektury” są definicjami otwartymi i nie określają precyzyjnie jakie obiekty należy do tych kategorii kwalifikować. W rezultacie inwestorzy borykają się z problemem, czy od hali namiotowej też będą musieli zapłacić podatek. Wielu z nich podkreśla, że hala namiotowa nie została wyraźnie wymieniona w przepisach Prawa, ani też w załącznikach do nich. Trudno zatem znaleźć jasną odpowiedź w kwestii odprowadzania za nią podatku od nieruchomości.

Hala namiotowa a opodatkowanie

Opodatkowanie hal namiotowych jest tematem dyskusyjnym, a rozbieżność linii orzeczniczej w tej kwestii dodatkowo komplikuje sprawę. Praktyka w tym temacie pokazała już, że zawsze na pierwszym miejscu będzie stała ocena stanu faktycznego, czyli weryfikacja w jaki sposób powstała hala namiotowa. Oceniane będzie, czy obiekt jest trwale związany z gruntem oraz czy posiada fundamenty i dach:

  • Fundamenty – podłoże posiada cechy fundamentu również jeśli nie jest zagłębione (wkopane) w grunt. Fundament to element konstrukcji budowlanej, który służy do przeniesienia ciężaru budowli na grunt.
  • Trwale związane z gruntem – oznacza to, że obiekt budowlany musi posiadać wystarczająco mocne połączenie z gruntem, do tego stopnia, że ewentualne odłączenie spowodowałoby wyraźną zmianę w sensie technicznym i uniemożliwiłoby ponowne postawienie obiektu w innym miejscu.
  • Dach – nie jest istotne, czym został pokryty budynek. Ważne, aby pokrycie obiektu było stabilne i zabezpieczało wnętrze.

W zależności od zastosowanych podczas budowy rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałów, konkretne namioty na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostaną sklasyfikowane przez ekspertów jako budynki, budowle, bądź obiekty tymczasowe.