Hale namiotowa z bramą na środku

Każda konstrukcja wymaga stałej opieki konserwacyjnej i serwisowej po to, by wydłużyć jej żywotność. Jednak w przypadku hal namiotowych ta konieczność wynika również z innych kwestii. W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego jest to tak ważne, aby pieczołowicie dbać o hale. Odpowiemy również na pytania dotyczące wymaganej częstotliwości przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych oraz przeglądów.

Hale namiotowe jako obiekty budowlane

W świetle prawa hale namiotowe są obiektami budowlanymi. Tym samym podlegają przepisom dotyczącym użytkowania takich obiektów, w tym m.in. konieczności uzyskania zgody na budowę, o czym więcej można przeczytać tutaj – https://www.fourtech.pl/pl/hale-namiotowe-stalowe/pozwolenia-na-budowe/. Przepisy jasno określają, w jaki sposób należy dbać o obiekty budowlane. Artykuł 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela hali obowiązek zapewnienia jej użytkownikom bezpieczeństwa. Konieczne jest zadbanie o odpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego. Ponadto obowiązkowe jest również przestrzeganie zasad BHP, co określa ten sam artykuł. Natomiast art. 5 ust. 2 nakazuje nie tylko zatroszczenie się o właściwy stan techniczny, ale również estetyczny hali. Wszystko po to, aby hala, czy też inny obiekt, nie straciły sprawności technicznej ani właściwości użytkowych.

Wspomniana wyżej ustawa reguluje również kwestię częstotliwości wykonywania przeglądów. Podstawowa kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Dotyczy głównie elementów zewnętrznych, ponieważ są one narażone na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych. Generalny przegląd musi być natomiast wykonywany co najmniej raz na pięć lat. Ma on na celu wydanie, lub odmowę wydania, zezwolenia na dalsze użytkowanie obiektu.

Troska o estetykę hal namiotowych

Obowiązek troski o stan techniczny, a po części również o estetykę hal namiotowych, nakłada na właściciela prawo. Jednak zadbanie o halę jest w jego interesie. Od tego jak prezentuje się hala często zależy powodzenie danego biznesu. Trudno wyobrazić sobie dobrze prosperujący zakład usługowy w zaniedbanej, zniszczonej i brudnej hali. By zachować halę w dobrym stanie technicznym i estetycznym, nie wystarczy wykonać kilku napraw chwilę przed przeglądem. Konieczna jest regularna troska o poszczególne elementy konstrukcyjne.

Czyszczenie konstrukcji jako konserwacja hali

Podstawową czynnością konserwacyjną jest regularne czyszczenie hali. Konieczne jest zatroszczenie się o wszystkie elementy konstrukcji. Podstawę stanowi jednak czyszczenie plandeki. To głównie na niej osiada kurz, pył oraz inne zanieczyszczenia. Zalegające na powierzchni plandeki wnikają w nią, powodując powolną degenerację. Zwlekając z wykonaniem czyszczenia, można doprowadzić do sytuacji, w której uzyskanie całkowicie czystej powierzchni nie będzie już możliwe. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii ścian.

Po każdym czyszczeniu powierzchni warto ją również odpowiednio zabezpieczyć. Służą do tego specjalne preparaty natłuszczające, które konserwują materiał. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona przed zanieczyszczeniami przechodzącymi w głąb struktury materiału. Należy pamiętać, aby dostosować wybór preparatu do rodzaju materiału.

Jak dopilnować stabilności konstrukcji?

Dach i ściany to elementy, o które niewątpliwie trzeba dbać. Jednak równie ważne są części hali, które stanowią podstawę konstrukcji. Mowa o wszystkich elementach stalowych, dzięki którym hala stoi i jest stabilna. Dlatego też jeszcze przed oficjalnym przeglądem, warto na własną rękę sprawdzić, czy na łączeniach nie powstały luzy. Często wystarczy dokręcić lub wymienić kilka śrub, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Koniecznością jest również stosowanie preparatów antykorozyjnych chroniących stal. Należy używać ich z częstotliwością wskazaną przez producenta danego środka.