Tir z naczepą na placu załadunkowym

Działalność spedycyjna jest postrzegana jako całkiem dochodowy biznes. Pośrednictwo przy transporcie rzeczy na terenie kraju, jak i w zasięgu międzynarodowym to zajęcie, które wzbudza coraz większe zainteresowanie. Podpowiadamy, jak założyć firmę spedycyjną, jakie formalności załatwić i jakie kroki w tym kierunku wykonać.

Biznesplan

Od czego warto zacząć, gdy chcemy uruchomić firmę spedycyjną? Jak w przypadku każdej branży, w pierwszej kolejności należy opracować biznesplan, a więc ustalić, w jaki sposób będzie działało przedsiębiorstwo i jakie ma cele biznesowe. Trzeba także uwzględnić sposób pozyskiwania klientów, ocenić siłę konkurencji, a także oszacować perspektywy rozwoju i ocenić potencjalne zagrożenia dla branży spedycyjnej.

Wniosek do CEIDG lub KRS

Zakładając firmę zajmującą się spedycją, trzeba zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), zależnie od formy działalności, na jaką decyduje się założyciel. Jeśli ma to być jednoosobowa działalność lub spółka cywilna, to należy złożyć wniosek do CEIDG. Jeśli działalność będzie prowadzona w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. czy akcyjnej, konieczne jest złożenie wniosku do KRS. Zgłoszenie do CEIDG można złożyć w postaci formularza internetowego lub dokumentu w wersji papierowej, dostarczonego do właściwego Urzędu Miasta. Taki formularz CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numeru NIP i REGON. Formularz zgłoszenia firmy do KRS występuje w kilku wersjach, a wybór konkretnego zależy od rodzaju spółki, jakiej dotyczy. Wniosek ten składa się do sądu. Można to zrobić elektronicznie lub za pośrednictwem usług Poczty Polskiej, a także złożyć osobiście w sekretariacie sądu.

Zgłoszenie płatnika VAT i do ZUS

Na tym etapie trzeba zarejestrować firmę jako płatnika VAT. Wykorzystuje się do tego celu formularz VAT-R. Usługa ta jest darmowa. Jeśli jednak płatnik chce otrzymać potwierdzenie rejestracji, musi ponieść koszt w wysokości 170 zł. Jest to tak zwana opłata skarbowa. W ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń należy także dokonać zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wyboru są dwa formularze – jeśli działalność będzie jedynym źródłem utrzymania, trzeba złożyć ZUS ZUA; jeżeli natomiast działalność ma być tylko jednym z kilku źródeł dochodu – należy wypełnić formularz ZUS ZZA.

Ubezpieczenie OCS

Zakładając firmę spedycyjną, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej spedytora. To rozwiązanie dla podmiotów zajmujących się przewozem ładunków na terenie kraju i za granicą. Takie ubezpieczenie uwzględnia przede wszystkim odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawcy, ale też osób trzecich i dotyczy szkód, jakie mogą pojawić się na skutek niewykonania czy niepoprawnego wykonania usługi spedycyjnej. OC dla spedytorów jest niezwykle ważne i chroni interesy przedsiębiorcy oraz jego firmy.

Wymagana licencja

Kolejna sprawa to licencja – obligatoryjna w przypadku prowadzenia działalności spedycyjnej. Firma spedycyjna może ją zdobyć tylko wtedy, gdy posiada certyfikat kompetencji zawodowych. Niektórzy, planując założenie firmy zajmującej się spedycją, już wcześniej decydują się na ten właśnie krok, czyli już przed rozpoczęciem działalności. Certyfikat otrzyma osoba, która zda egzamin składający się z zagadnień dotyczących głównie prawa pracy, prawa handlowego, prawa finansowego, prawa zarządzania przedsiębiorstwem, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagadnienia te obejmują również wymagania techniczne pojazdów. Egzamin taki jest odpłatny. Warto dodać, że właściciel firmy, który zakłada działalność gospodarczą w zakresie spedycji, nie musi posiadać rzeczonego certyfikatu. Wystarczy, że zatrudni pracownika posiadającego taki dokument i na tej podstawie może starać się o licencję. Wybór takiej drogi działania jest jednak obarczony pewnym ryzykiem. Odejście z pracy licencjonowanego pracownika wiąże się z utratą przez firmę uprawnień do dalszego prowadzenia działalności. Dla skutecznego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa warto zatem zadbać o to, by właściciel przedsiębiorstwa posiadał odpowiedni certyfikat.

Pełna księgowość

Księgowość firm spedycyjnych jest niełatwym zadaniem i obejmuje wiele działów, które są ściśle powiązane ze specyfiką prowadzenia tej działalności. Do wykonywania obowiązków z zakresu księgowości można zatrudnić księgowego na etat lub nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. W ramach prowadzonej księgowości dla firmy spedycyjnej najczęściej wykonuje się ewidencję czasu pracy, a także działania podatkowe i sprawozdawcze, które mają zapewniać odpowiedni poziom optymalizacji podatkowej. Do obowiązków księgowego zalicza się również obsługę kadrowo-płacową, przygotowywanie raportów kosztów, a także nadzór nad dokumentacją. Specjalista ten musi wypełniać oraz wysyłać dokumentację podatkową, inwestycyjną i budżetową. Wybierając księgowego, który będzie odpowiedzialny za tego typu czynności, trzeba kierować się jego wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami.

Siedziba i magazyny

Skoro wiadomo już, jak założyć firmę spedycyjną, czas wspomnieć o jej siedzibie i o magazynach. Posiadanie stałego adresu, jak też bazy eksploatacyjnej, jest bardzo ważne. Punkt naprawy pojazdów, postoju, załadunku i rozładunku towarów to podstawa. Takie wymogi stawiają chociażby przepisy transportu drogowego. Mając odpowiednią powierzchnię, można umieścić na niej hale namiotowe i stalowe, które w stu procentach nadają się na magazyn. Takie hale mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami. Są to przeważnie hale jedno- i dwuspadowe, ale istnieją również wielospadowe. Solidne hale stalowe charakteryzują się lekką konstrukcją i estetyką. W ich wnętrzu można spokojnie wygospodarować część na biuro. Dziś hale magazynowe są bardzo popularne. Zapewne motywacją do ich zakupu jest prosty i szybki montaż. To całoroczne obiekty, które nadają się do magazynowania różnych towarów. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie solidne konstrukcje powstające przy użyciu zaawansowanego technologicznie sprzętu, a także w zgodzie z obowiązującymi normami i standardami. Zapewniamy projekt, produkcję oraz montaż. Montujemy hale magazynowe na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.