Jak uzyskać dofinansowanie na magazyn w gospodarstwie rolnym? Wystarczy złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby otrzymać dotację na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D. Rolnik może dostać do 600 tys. zł, a środki przeznaczyć na zakup nowych maszyn rolniczych, na budowę lub remont budynków, w tym magazynów na zboże i sprzęt. Sprawdź, jakie są warunki tego programu.

Dofinansowanie na magazyn – obszar D (rolnictwo) – to dotacja w wysokości 600 tys. zł, którą mogą otrzymać rolnicy, którzy złożą wniosek do ARiMR między 5 czerwca a 5 lipca 2023 roku. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” zalicza się możliwość realizowania zadań, związanych m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji i zmianą profilu działalności. W praktyce oznacza to, że rolnik może uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych,
 • zakup wyposażenia do produkcji rolnej,
 • budowę lub remont, połączony z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych do produkcji rolnej,
 • zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, owocujących przez ponad 5 lat,
 • zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jeśli będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej.

Limit dofinansowania na realizację inwestycji z obszaru D na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 600 tys. zł, które można przeznaczyć na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich,
 • wyposażenie budynków inwentarskich,
 • adaptację istniejących budynków na budynki inwentarskie,
 • budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Pozostałe działania, w tym m.in. inwestycje w nowe maszyny rolnicze, objęte są dofinansowaniem maksymalnie do 250 tys. zł. Sprawdź, kto może się starać o otrzymanie dotacji na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc postawić magazyn z dofinansowaniem.

Kto może ubiegać się o dotację na modernizację gospodarstw rolnych?

O dotację z obszaru D na modernizację gospodarstw rolnych mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, a dokładniej:

 • osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”),
 • wspólnicy spółek cywilnych,
 • osoby prawne,
 • spółki osobowe prawa handlowego,
 • oddziały przedsiębiorcy zagranicznego.

Warunkiem niezbędnym jest przy tym posiadanie nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji rolnej z działów specjalnych lub gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie większej niż 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna mieścić się zaś w przedziale od 13 do 200 tys. euro. Wniosek o dotację można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać listem poleconym. Wsparcie finansowe ma charakter refundacji. Poziom dofinansowania sięga najczęściej 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może wzrosnąć do 60 proc., jeśli o fundusze wnioskuje młody rolnik lub kilku gospodarzy wspólnie. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być przy tym wyższy niż 50 tys. zł.

Dotacja z obszaru D na magazyn – ocena wniosków

O wsparcie w zakresie poddziałania 4.1.3 – Modernizacja gospodarstw rolnych, obszar D – mogą ubiegać się również beneficjenci, którzy otrzymali środki z obszarów A, B i C, jeśli nie wyczerpali puli 600 tys. zł. Decyzja o kolejności przyznawania środków, m.in. na magazyn na zboże lub maszyny rolnicze, zapadnie na podstawie oceny punktowej. Inwestycje, służące ochronie środowiska, mające na celu zapobieganie zmianom klimatu, związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą jej profilu będą premiowane. Dodatkowe punkty można uzyskać ponadto za:

 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości,
 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych,
 • wiek wnioskodawcy.

Nabór wniosków, który wystartował w czerwcu 2023 roku, jest czternastym, realizowanym w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW na lata 2014-2020. ARiMR zawarła dotąd umowy na realizację inwestycji na ponad 9 mld zł, a do beneficjentów, którzy je wykonali i rozliczyli, trafiło łącznie 7,4 mld zł.

Hale magazynowe na zboże z dofinansowaniem – projekt i budowa

Dofinansowanie na magazyn z obszaru D (rolnictwo) w zakresie modernizacji gospodarstwa rolnego warto wydać z głową, zatrudniając do projektowania i budowy hali profesjonalną firmę. Fourtech specjalizuje się w stawianiu hal o różnych wielkościach, przeznaczeniu i rodzaju konstrukcji, dopasowanych idealnie do potrzeb Twojego zmieniającego się gospodarstwa. Magazyn na zboże jest uniwersalnym rozwiązaniem, które pozwala na przechowywanie płodów rolnych w bezpiecznych warunkach. Innowacyjne konstrukcje stalowe i aluminiowe przyczyniają się do usprawnienia procesów, zachodzących w gospodarstwie i optymalizacji zysków ze sprzedaży. Postaw na dach pneumatyczny, szkielet z dopracowanych w szczegółach profili, ściany oporowe, twardą posadzkę oraz szeroką bramę, aby maksymalnie wykorzystać nowoczesną przestrzeń magazynową również wtedy, gdy nie przechowujesz w niej zboża. Hala na zboże, wyposażona w instalacje branżowe i technologiczne, w tym elektryczną, kanalizacyjną lub klimatyzacyjną, z powodzeniem może służyć m.in. jako suszarnia lub miejsce do składowania maszyn rolniczych.